Poštovné

Poštovné

1. Renovint, s.r.o. zasiela tovar Slovenskou poštou a. s..

Poplatky za služby poštovné a balné (platí pre celú SR):

a) na dobierku v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty pri prevzatí tovaru – 4,20,- EUR s výnimkami podľa bodu 5.3. Všeobecných obchodných podmienok.

b) pri platbe vopred prevodom na účet SK60 7500 0000 0040 2106 267 je cena poštovného 3,20 EUR, s výnimkami podľa bodu 5.3. Všeobecných obchodných podmienok.

c) pri kúpnej cene za tovar nad sumu 150 EUR - poplatok 0 EUR.

2. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi a aj Predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

 

V Chocholnej, dňa 01.11.2016

Renovint, s.r.o.
Chocholná-Velčice 261
91304 Chocholná-Velčice

Platba a poštovné
Platba
Dodanie
Poštovné
Výmena tovaru

shop & design by Macko